Latest Posts

เที่ยวเมืองไทยใครว่าไม่ดี...

ในการเที่ยวในประเทศ หรือเที่ยวที่เมืองไทยนั้นจะมีเหตุผลดีๆอะไรบ้างที่ซ่อนอยู่ที่ทำให้การเที่ยวที่บ้านเกิดของเราดีไม่แพ้การไปเที่ยวเมืองนอกเล... Continue Reading

ประวัติศาสตรข้าวไทย

ข้าวไทยเป็นพืชอาหารประจำชาติที่มีตำนานประวัติศาสตร์มายาวนานปรากฏ เป็นร่องรอยพร้อมกับอารยธรรมไทยมาไม่น้อยกว่า 5,500 ปี ซึ่งมีหลักฐานจากแกลบข้... Continue Reading

รถมหัศจรรย์

รถอีแต๋น เป็นรถที่เน้นใช้งานด้านเกษตรกรรมที่ผลิตขึ้นเองในประเทศไทย คำว่า อีแต๋น แล้วมาจากเสียงของเครื่องยนต์ที่มีเสียงเครื่องดัง แด้นๆ ๆๆๆ ช... Continue Reading

สาโท สุราพื้นบ้าน

สาโท หรือ น้ำขาว คือ สุราแช่ประเภทหนึ่ง ทำจากข้าวชนิดต่างๆ ที่ผ่านการหมักด้วยลูกแป้ง หรือเชื้อราและยีสต์ เพื่อเปลี่ยนแป้งในข้าวให้เป็นแอลกอฮ... Continue Reading

เครื่องปรุงสำคัญของอีสาน...

ปลาร้า หรือ ปลาแดก ปลาน้อย ในภาษาอีสาน เป็นอาหารท้องถิ่นภาคอีสานของไทยและลาว รวมถึงบางส่วนของเวียดนาม มักทำจากปลาน้ำจืดขนาดเล็ก เช่น ปลาสร้อ... Continue Reading

กะปิ

กะปิ เป็นเครื่องปรุงรสอย่างหนึ่งที่แพร่หลายในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทางตอนใต้ของประเทศจีน คาดว่า กะปิ เกิดขึ้นโดยชาวประมงที่ต้องการจะ... Continue Reading

5 โรคหน้าฝนที่ควรระวัง...

ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนต้องระวังสุขภาพกันด้วย เดี๋ยวฝนตก แดดออก พกหมวก พกร่มติดตัวกันด้วยนะครับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้พยากรณ์โรคหน้าฝ... Continue Reading

ความสำคัญของการเข้าพรรษา...

วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่ง ที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเ... Continue Reading

เกาะช้าง

เกาะช้างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและมีชื่อเสียงอันดับต้นๆ อีกแห่งหนึ่งของประเทศ เพราะมีธรรมชาติอันงดงามทั้งบนบกและในทะเล มีหาดทรายขาวละเ... Continue Reading

พะยูน

พะยูน เป็นสัตว์ป่าสงวนชนิดหนึ่งของไทย และเป็นสัตว์ป่าสงวนเพียงชนิดเดียวที่เป็นสัตว์น้ำ พะยูน เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในทะเลเขตอบ... Continue Reading