The Siam Magazine

Thai Lifestyle and Culture at Its Best.

การแสดงฟ้อนรำล้านนา

คำว่า “ฟ้อน” มักจะใช้เรียก ศิลปะการแสดงลีลาท่าทางเฉพาะของท้องถิ่นลานนา ซึ่งได้รับอิทธิพลจากศิลปะของชนชาติที่อยู่ใกล้เคียงกัน ในราวรัชกาลที่ 6 พระราชชายาเจ้าดารารัศมีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระธิดาในพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าเมืองเชียงใหม่ ได้รวมท่าฟ้อนรำพื้นเมืองมาเรียบเรียงให้มีแบบแผน และกลายเป็นชุดฟ้อนที่รู้จักกันในปัจจุบัน

Read More

อาหารมงคลของชาวเหนือ กับโรคไข้หูดับ

ลาบดิบ เป็นอาหารพื้นบ้านของชาวเหนือที่นิยมทำกินกันในโอกาสพิเศษ ในงานเลี้ยงหรือเทศกาลต่างๆ ส่วนประกอบหลักของลาบคือเนื้อสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมู วัว ไก่ ควาย เก้ง ปลา แต่ที่นิยม คือ ลาบหมู โดยนำเนื้อหมูมาสับให้ละเอียดคลุกเคล้ากับเลือดสดและเครื่องในต้ม ใช้เครื่องปรุง คือ พริกแห้งเผา และเครื่องเทศต่างๆ

Read More

“ดอยอ่างขาง” โครงการหลวงแห่งแรก

ดอยอ่างขาง ตั้งอยู่บนทิวเขาแดนลาว ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทั้งสองฝังติดชายแดนไทย-พม่า ดอยอ่างขาง ถือเป็นโครงการหลวงแห่งแรกของประเทศไทย ที่ เกิดขึ้นจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายหลังจากได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรชีวิตของชาวเขาบริเวณบ้านดอยปุย ใกล้กับพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ และได้ทรงทราบว่า ชาวเขาทำอาชีพปลูกฝิ่นและเก็บท้อพื้นเมืองขาย แต่ยังมีฐานะยากจนและมีความเป็นอยู่ที่ลำบาก

Read More

หน้ากากป้องกันโรค

กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค ได้ตระหนักถึงความสำคัญ การควบคุมป้องกันการเกิดโรคระบาดคือโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งในประเทศไทย โรคไข้หวัดใหญ่เกิดขึ้นตลอดทั้งปี แต่ในช่วงฤดูฝนมักจะมีผู้ป่วยมากกว่าฤดูอื่น ในช่วงระยะเวลา10 ปีที่ผ่านมา มีรายงานผู้ป่วยปีละประมาณ 30,000 – 50,000 ราย

Read More

ขนมครก ขนมไทยโบราณ

“ขนมครก” กลิ่นหอมหวล รสชาติหวานมัน คือขนมหวานไทยโบราณชนิดหนึ่ง ทำจากแป้งข้าวเจ้า น้ำตาลและกะทิ แล้วเทลงบนเตาหลุม เวลาจะทานต้องแคะออกมา เป็นแผ่นวงกลม แล้วมักวางประกบกันตอนรับประทาน เป็นขนมที่หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาด และข้างถนน

Read More

กรุงเทพ เมืองร้าง

กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในโลก จากการสำรวจของ MasterCard Worldwide Global Destination Cities Index 2013 โดยผลสำรวจจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางข้ามพรมแดนเข้าไปยังเมืองต่างๆ ในปี 2556 รวมถึงอัตราค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวในเมืองจุดหมายปลายทาง ทั่วโลก ซึ่งไม่นับรวมค่าตั๋วเครื่องบินที่เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้ว

Read More

ธูปใช้อย่างไร?

สำหรับชาวพุทธที่ต้องทำบุญไหว้พระเป็นประจำ สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คือ “ธูป” ธูป เป็นสิ่งที่ใช้เป็นเครื่องสักการบูชามาช้านาน ในอดีตธูปทำจากเนื้อไม้หอม (Aromatic wood) หลายชนิด เช่น ไม้จันทน์ขาว (Sandalwood) จันทน์เทศ (Nutmeg) กำยาน (Gum Benzoin เป็นยางไม้หอมชนิดหนึ่ง) ไม้กฤษณา (Agar wood) กันเกรา (Tembusu) หรือต้นบง หรือโกวบั๊วะ

Read More

ฟุตบอลแบบพกพา

ฟุตบอลถือเป็นกีฬาที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายและได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ซึ่งรวมถึงในประเทศไทยด้วย ฟุตบอลในประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2440 เมื่อเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) เป็นผู้ริเริ่มนำกีฬาฟุตบอลเข้ามาเล่นในไทยเป็นครั้งแรก จนกระทั่งเกิดความนิยมแผ่ขยาย กว้างขวางไปทั่วประเทศ

Read More

ลอยกระทง 4 ภาค

วันลอยกระทงจะถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูหนาว อากาศเย็นสบาย และอยู่ในช่วงฤดูน้ำหลาก มีน้ำขึ้นเต็มฝั่ง ทำให้เห็นสายน้ำอย่างชัดเจน ประเพณีลอยกระทงนั้น ไม่มีหลักฐานระบุแน่ชัดว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อใด แต่เชื่อว่าประเพณีนี้ได้สืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหง เรียกประเพณีลอยกระทงนี้ว่า “พิธีจองเปรียญ” หรือ “การลอยพระประทีป”

Read More

กวาวเครือแดง

กวาวเครือแดงจัดเป็นไม้เถายืนต้นขนาดใหญ่ หากมีอายุมากเถาก็จะใหญ่ขึ้นและกลายเป็นต้น กวาวเครือแดงพบมากทางภาคเหนือ และภาคตะวันตก ไล่ตั้งแต่ชายแดนไทย-พม่าถึงภาคเหนือของไทย ส่วนมากชอบขึ้นตามภูเขาสูง จะสังเกตได้ง่ายคือช่วงเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ กวาวเครือแดงจะออกดอกสีส้มคล้ายดอกทองกวาว บานสะพรั่งอยู่บนยอดดอย

Read More