The Siam Magazine

Thai Lifestyle and Culture at Its Best.

ปลูกเรือนให้เป็นสุข

 คนอยู่กับดิน น้ำ ลม ไฟมานานเนิ่นตั้งแต่สมัยบรรพกาล คนโบราณได้เรียนรู้การอยู่กับธรรมชาติอย่างมีความสุข ที่ใดมีแหล่งน้ำ ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ เป็นที่ราบลุ่มก็มักจะจับจองสร้างบ้านแปลงเมือง ก่อตัวเป็นชุมชน การอยู่ร่วมกันกับน้ำจึงมีให้เห็นมาเนิ่นนาน ปัจจุบันนับตั้งแต่โลกเปิดแขนให้ผู้คนเดินทางไปมาหาสู่กันมากขึ้นมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

Read More

ก้าวสู่วัยสูงอายุ

ด้วยสภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกปัจจุบันในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี ฯลฯ ล้วนแต่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการแพทย์และการสาธารณสุข ทำให้มนุษย์มีสุขภาพพลานามัยดีขึ้น อายุขัยโดยเฉลี่ยสูงขึ้น แต่สภาพร่างกายยังคงรวยลาไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ฉะนั้น ช่วงที่ก้าวสู่วัยสูงอายุ ซึ่งเป็นวัยสุดท้ายของชีวิต จึงควรต้องมีการเตรียมตัว เพื่อยอมรับ และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุข

Read More

เทพเจ้าแห่งลุมน้ำโขง

เมื่อได้ยินชื่อ หลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า ท่านคือเกจิแห่งสยามประเทศ ท่านคือ “เทพเจ้าแห่งด่านขุนทด” บ้างก็ว่า ท่านเปรียบเสมือน “เทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำโขง” นั่นเพราะว่า ท่านเป็นพระผู้มีเมตตาบารมีสูงยิ่ง เป็นพระยอดเกจิแห่งยุคปัจจุบันที่ผู้คนทั่วประเทศไทยหรือแม้แต่คนจากต่างประเทศให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก

Read More

งันเฮือนดี

เกิด แก่ เจ็บ ตาย ถือว่าเป็นธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตทั้งปวง ถ้าไม่เกิดก็ไม่แก่ ไม่เจ็บก็ไม่ตาย ถ้าไม่อยากตายก็ไม่ต้องเกิด แต่เราทั้งหลายยังไม่ได้หลุดดั่งพระอรหันต์ การเวียนว่ายตายเกิดเพื่อรับใช้ชาติชดใช้กรรมของตนจึงต้องดำเนินต่อไป

Read More

อันตรายจากทางเท้า

คุณจะเรียกมันอย่างไรก็ได้ : ฟุตปาธ, ฟุตบาท, บาทวิถี หรือ ทางเท้า ล้วนก็มีความหมายเหมือนกันใช่ไหมครับ พจนานุกรมของผมกล่าวไว้ว่า ทางเท้า หมายถึง “ทางเดินที่สร้างไว้อยู่ข้าง ๆ ถนน เพื่อให้ผู้คนเดินทางสัญจรไปมา” แต่ทว่าคนอย่างผมที่มักจะใช้ขาเดินไปไหนมาไหน สามารถรับรองได้ว่าคนอื่นๆ ส่วนมากไม่ได้ใช้ทางเท้าเหล่านี้ตามความหมายในพจนานุกรมของผมเลย

Read More